| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

14

Page history last edited by Ngoc Mai 6 years, 1 month ago

 

Education on Cambodia 


玉梅:  Cambodia education

http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Cai-cach-giao-duc-ngoan-muc-cua-Campuchia-bat-dau-tu-thi-that-post182527.gd

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/campuchia-doi-moi-giao-duc-3-4-hoc-sinh-truot-dai-hoc-195301.html

 

自從2014年開始教育改革,高中畢業考和大學考嚴格禁止作弊的行為, 剛開始進行考試禁止作弊的改革運動, 當年有25,75%學生考過,比例相當低, 2015 年是56%; 2016是 62%; 2017年是63,87%。可見 四年以來Cambodia 到現在教育改革運動呈現效果很亮眼。Cambodia學生對學習態度越來越更認真而不像之前靠作弊得到成績 (過去監考老師沒有很嚴格,很多學生都靠作弊考上大學)。 Cambodia不但注重教育改革同時也在預計2050年成為有高收入的國家。

仍在教育改革繼續

 

Ngày 5/12, The Phnom Penh Post dẫn lời Bộ trưởng Giáo dục - Thanh niên và Thể thao Campuchia, ông Hang Chuon Naron cho biết:

Ngành giáo dục Campuchia đang tiếp tục thúc đẩy trách nhiệm giải trình và tăng cường tính minh bạch. Mặc dù được UNESCO ghi nhận, nhưng Campuchia vẫn còn nhiều việc phải làm. [5]

Cải cách giáo dục sẽ thúc đẩy Campuchia trở thành một xã hội học tập thực sự, nền tảng để xây dựng đất nước sáng tạo.

Campuchia đang bắt tay vào một cuộc hành trình phát triển, với tầm nhìn và mục tiêu biến đất nước Chùa Tháp trở thành một nước thu nhập trung bình vào năm 2030, trở thành một quốc gia có thu nhập cao vào năm 2050.

Ngân sách quốc gia cho năm 2018 đã được thông qua bởi Quốc hội Campuchia trong tháng 11 cho thấy rằng, Campuchia đang làm việc hướng tới một xã hội sáng tạo hơn và toàn diện hơn.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.